image
Bolagsinformation

IPMG Sverige AB

Org nr: 555763-6047

VAT nr: SE555763604701

Faktureringsadress

IPMG Sverige AB

Box 242 67

104 51 Stockholm

Projektkontor

IPMG Sverige AB

Döbelnsgatan 5

111 40 Stockholm

Vxl: 010-585 99 90       E-post: backoffice@ipmg.se
Områdeskontakter

Ekonomi

backoffice@ipmg.se

010-585 99 91

Stadsutveckling

alexander.edsvard@ipmg.se

010-585 99 92

Transportinfrastruktur

alexander.wikzell@ipmg.se

010-585 99 93

Fastighet & anläggning

loai.baroudi@ipmg.se

010-585 99 94

Avtalsförvaltning och upphandling

mikael.ljungman@ipmg.se

010-585 99 95

Karriär

katarina.edsvard@ipmg.se

010-585 99 96

Personkontakter

Alexander Edsvärd

Projektledare | Stadsutveckling och FoI

alexander.edsvard@ipmg.se

010-585 99 81

Mikael Ljungman

CDBO | Avtalsförvaltning och FoI

mikael.ljungman@ipmg.se

010-585 99 80

Loai Baroudi

Affärsområdesansvarig | Fastighet

loai.baroudi@ipmg.se

010-585 99 83

Alexander Wikzell

Byggledare | Infrastruktur

alexander.wikzell@ipmg.se

010-585 99 82

Lilian Mendoza Akkurt

Projektadministratör

lilian.mendoza.akkurt@ipmg.se

010-585 99 85

Markus Ljungman

Projektadministratör | Avtalsförvaltning

markus.ljungman@ipmg.se

010-585 99 89

Katarina Edsvärd

HR | Projektadministratör

katarina.edsvard@ipmg.se

010-585 99 86