Tjänsteområden - Våra tre kärnkompetenser

Vår kärnkompetens ligger främst inom tre tjänsteområden.

1.

Management

Metod för strukturell förvaltning och för mätbar förbättring. Vi bidrar med kvalitetsledning genom systematiskt arbete och spårbara beslut.

2.

Projektledning

Vana med att ta ledning i stora uppdrag inom PBL och infrastruktur. För oss är projektledning en jämn balans mellan yrkeskompetens och social samverkan inom gruppen.

3.

TPM

(Total Project Management)
Samordning.

Vår metodik
Våra digitala verktyg

Våra digitala verktyg använder vi för att effektivisera samordning, flöde och administration i våra uppdrag och därmed höja kvalitén på resultatet.

Verktygen och systemen är också utvecklade för att kunna användas av våra kunder och deras underleverantörer i projektens olika faser samt för förvaltning och underhåll av förvaltningsbestånd.

Moduler i våra digitala verktyg:

1.

Projektsamordning

Samordning och drift av projekt med aspekter och tidsplanering.

2.

Dokumentation och register

Samling av relevanta styrande dokument och indexering av innehåll.

3.

Avvikelser, rapporter och aviseringar

Avvikelser samordnas med beställare i en ny standard och enhetlig struktur.

4.

Data och insikter

Transaktioner och indata omvandlas till insikter.

Vårt implementationspaket

Sökbart, spårbart och förvaltningsbart.

1.

Strukturerat fastighetsbestånd.

2.

Kopplade avtal och dokumentation.

3.

Digitala tvillingar.

4.

Samordning med medarbetare och kunder.

Samordning och administration

Moduler i våra digitala verktyg:

Projektsamordning

Samordning och drift av projekt med aspekter och tidsplanering. Ett gemensamt intranät inom fasta driftställen. Säkerställande av efterlevnad av Arbetsmiljölagen, effektiv rapportering till Transportstyrelsen och Skatteverket.

Dokumentation och register

Samling av relevanta styrande dokument. Indexering av innehåll för nyckelord och sökfraser. Register av förvaltningsbestånd, installationer och tillhörande dokumentation med koppling till relevanta sammanhang.

Avvikelser, rapporter och aviseringar

Avvikelser samordnas mot beställare i ny standard och enhetlig struktur. Rapportering av order och aviseringar efter behov.

Data och insikter

Transaktioner och indata omvandlas till insikter. Informationen möjliggör mätning av resultat och avvikelser.

Vår digitala process
Digital process
1.

Datainsamling

Läsa in, samla och koppla. Det är vår metod för att samordna avtal, dokument, objekt och big data.

2.

Datahantering

All insamlad data hanteras och ansluts till en geografisk punkt. Med vår motor processar vi informationen och effektiviserar arbetet som informationen syftar till.

3.

Visualisering

Vår innovation består av att visualisera den processade datan i 2D och 3D kompletterat med punktmoln och AR.

4.

Samverkan

Den processade datan bearbetas i vårt gränssnitt. Interaktion med tydlig spårbarhet. Vår metod bygger på tillit genom ansvarstagande.