Vattensäkring

2021-06-10

Vattensäkra din fastighet

Vi kan erbjuda olika vattensäkringspaket (läckagesäkra kök, fastighet -och trycksatta apparater) som är framtagna för att uppfylla Boverkets regler och är anpassade enligt branschreglerna Säker Vatteninstallation och godkända hos Byggvarubedömningen.

Våra paket går snabbt att installera på ett kostnadseffektivt sätt för att vattensäkra fastigheter, kök, offentlig miljö, sällan besökta platser och trycksatta apparater.


Laptop Samporten

2021-03-24

Lansering av Samporten och X-Trace i vår

I ett reportage i Innovation Sverige berättar vår VD Alexander Edsvärd om två digitala plattformar som vi lanserar i vår, Samporten och X-Trace. Läs reportaget här.

Lyftkranar

2021-02-11

Hållbar förvaltning av infrastruktur och fastigheter

2020 lämnade vi med ett starkt resultat och det är roligt när vårt hårda arbete lönar sig.

Vi går framåt och vidare i utveckling av våra tjänster, samarbeten och ny innovation för att kunna vara det beställarstöd vi strävar efter.

I år kommer vi att lansera två, sedan länge utvecklade digitala plattformar som är vårt bidrag till en mer hållbar förvaltning av infrastruktur och fastigheter. Samtidigt utvecklas vi internt i våra nya ledningssystem och i att stärka vår organisation.

Med detta önskar vi att ni håller er friska där ute.

Vill du veta mer om vårt digitala utvecklingsarbete, fråga oss gärna.

Kontaktledningsutbyggnad pendeltåg Södertälje

2020-10-09

IPMG Magazine

Vi har nyligen lanserat IPMG Magazine, som idag är en förfinad företagspresentation.

I framtiden kommer nyheter presenteras i Magazine. Ni kan redan nu ladda ner Magazine som en PDF eller varför inte beställa ett rykande färskt exemplar direkt ifrån pressarna.


Tåg

2020-10-08

IPMG Sverige AB firar 12 år

Detta firar vi genom att att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Vår vision är att bli ledande på att leverera innovativa tjänster, produkter och digitala verktyg för fastighets- och anläggningsägare som också bidrar till en hållbar global utveckling.

Våra affärsområden speglar vårt fokus på samhällsbyggnad i fyra delar, Stadsutveckling, Infrastruktur, Fastighet och Avtalsförvaltning.

Vår metodik bygger på samordning och samverkan mellan People, Process & Technology, vilket innebär att processer för ledarskap, kultur, motivation och beteende skall samverka och förstärkas av digitala verktyg.

Det är självklart för oss att vår vision och våra mål skall tillmötesgå FN’s klimatmål samt de ökade krav våra kunder ställer på klimatneutrala lösningar, ökad digitalisering, ökad produktivitet och nya innovativa metoder för tillståndsbedömning och underhåll.

För kunden innebär vår vision och våra mål att anläggnings- och fastigheternas kontroll över förvaltningsbeståndet ökar samt att vårt arbete leder till en effektivisering av investeringar och underhållskostnader.